Trang chủ > Về chúng tôi > Phòng thí nghiệm Mesa

Chiết Giang Mesa vệ sinh Công ty TNHH

mesa laboratory

Mesa chất lượng được kiểm tra và có kinh nghiệm thông qua lĩnh vực thử nghiệm của chúng tôi với 4 giai đoạn trước khi được giao, tất cả các mô hình đang được thử nghiệm cho hơn 100000 punch mở/đóng thử nghiệm mang bánh xe bản lề tiểu sử, chống thấm, và thủy tinh đâm sức đề kháng của 50 kg hit. Tất cả đã được phê duyệt và chứng nhận cho chu kỳ cuộc sống lâu dài, và vẫn tiếp tục phát triển và cải thiện.