Chiết Giang Mesa vệ sinh Công ty TNHH

Chúng tôi có một lợi thế địa lý tự nhiên, nằm ở trung tâm Thượng Hải, hàng Châu và Ningbo.
Chào mừng bạn đến thăm.
 shower room

Shanghai: 1.5h bằng ô tô;   30 phút bằng tàu hỏa

Hangzhou: 1.5h bằng ô tô;   40 phút bằng tàu hỏa

Ningbo: 1.5h bằng xe hơi