Trang chủ > Về chúng tôi > Chứng nhận

Chiết Giang Mesa vệ sinh Công ty TNHH


TIM图片20180524114629.png CUPC

Mesa làm việc với tất cả sức mạnh của chúng tôi để trở thành một công ty hàng đầu trong sản xuất cabin tắm và cabin bồn tắm về chất lượng.

Tài liệu và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008,

Sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm của chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn TSE

Dựa trên triết lý chất lượng toàn diện, đạt được mục tiêu của công ty và đơn vị trong tinh thần đồng đội,

Xác định các phương pháp phòng ngừa để cải thiện hiệu suất của chúng tôi bằng cách chuyển các quy trình kinh doanh của chúng tôi thông qua quá trình tự đánh giá,

Tăng hiệu quả của tất cả các quy trình của chúng tôi lên mức có thể cạnh tranh quốc tế theo hướng tiếp cận cải tiến liên tục,

Để đảm bảo việc kiểm soát và bảo vệ hiệu suất sử dụng CE của sản phẩm của chúng tôi


mesa Certification

mesa Certification

mesa Certification

mesa Certification